Bittium Secure Suite

Bittium Secure Suite je licencie pre zabezpečenú komunikáciu v rámci uzavretej skupiny. Licencia je nepostrádateľnou súčasťou pre vašu pracovnú skupinu, kde komunikujete so šifrovanými telefóny Bittium. Jedine s licenciou sa komunikácia medzi zariadeniami stáva úplne bezpečná.

Skladom
Kód: B09CZ
Značka: Bittium
€600 €726 vrátane DPH
Kategória: Šifrované telefóny

Čo je Bittium Secure Suite

 

Bittium Secure Suite je vaše vlastné súkromná komunikačná sieť, cez ktorú prebieha všetka správa vašich telefónov a šifrovanej komunikácie:

 

 • Mobilné VPN
 • Správa mobilov a inštalovaných aplikácií
 • Vzdialená atestácie a aktualizácie firmvéru
 • Log server – záznamy aktivít zariadenia
 • Šifrované zasielanie správ
 • Rozsiahle overovaná a externe auditovaná kódová základňa

 

BSS

 

Vďaka Mobilné VPN ste úplne nezávislí na verejnom internetovom pripojení, cloudových službách a tretích stranách.

 

Príklady použitia

 

Licencia zodpovedá vysokým bezpečnostným štandardom, ktoré nájdu využitie u bezpečnostných zložiek, vysoko postavených štátnych úradníkov a manažérov firiem v každodennej práci aj pri mimoriadnych rokovaniach a udalostiach.

 

Typickým príkladom pravidelného používania je investičná skupina pre akvizície a fúzie podnikov. Mimoriadnou udalosťou s potrebou zabezpečenia informácií môže byť VIP udalosť, napr. politický summit a akekoľvek súkromne a dôležité rokovania.

 

Cena licencie a telefónu na dotaz

 

Máte záujem o kúpu šifrovaného telefónu? Cena Bittium Tough Mobile 2 spolu s licenciou sa odvíja od počtu zakúpených mobilov. Pri väčšej objednávke vám telefóny radi predvedieme a zaškolíme vašu skupinu v ich používaní.

 

Management mobilného zariadenia

 

Centralizovaný vzdialený manažment bezpečnostných funkcií Tough Mobile a Android zo servera.

 

 • Vzdialená aktualizácia (push)
 • SafeMove VPN management
 • Vzdialené vymazanie
 • Vzdialené zamknutie
 • Spätné získanie protokolu auditu zariadení
 • Overené certifikáty CA
 • Wi-Fi management:
  • SSID konfigurácia
  • Bezpečnostné opatrenia
  • Kvalifikácia

 

Jednotlivé prvky a možnosti zabezpečenia

 

 • Požiadavky zariadenia na heslo:
  • Číselné, alfanumerické, komplexné, dĺžka hesla
  • Celkovo je možné ovládať až 100+ parametrov
  • Vymazanie dát po neúspešnom zadaní hesla
 • Časový limit pre zadanie hesla
 • Čas vypršania platnosti hesla
 • Povolenie/zákaz:
  • Softvéru z neoverených zdrojov
  • Android Debugging Bridge (ADB), nastavenie vývojárov
  • Bluetooth
  • Kamera a fotoaparát
  • MMS odosielanie a príjem
  • Polohové služby
  • iZat (Qualcomm AGPS)
  • Skúška Android pripojiteľnosti
  • Nastavenie zvuku
  • Riadenie nastavenia aplikácie
  • Cell vysielanie
  • Konfigurácia poverenia zariadenia
  • Konfigurácia mobilných operátorov
  • Tethering
  • Konfigurácia VPN
  • Konfigurácia Wi-Fi
  • Užívateľom vynútený továrenský reset
  • Inštalácia a odinštalovanie aplikácií
  • Spravovanie účtov
  • Pripojenie externých médií (USB, SD karty)
  • Užívateľom vynútený reset nastavenia siete
  • Odchádzajúce NFC lúče
  • Odchádzajúce hovory
  • SMS
  • Nastavenie hlasitosti mikrofónu
  • USB prenos súborov

 

Management mobilných aplikácií

 

 • Spravovaná súkromná knižnica aplikácií pre poskytovanie aplikácií do zariadenia
 • Základňa inštalácie aplikácií je neustále aktualizovaná s novými verziami a opravami zabezpečenia

 

Vzdialená atestácie

 

Kryptografický hardvér Tough Mobile TPM (Trusted Platform Module) zaručuje, že vzdialené zariadenie je presne v takom stave, v akom opustilo továreň a nesie nemodifikovaný oficiálny firmware. Služba vzdialeného overovania umožňuje kontrolu integrity použiť u služieb MDM, VPN brány a služieb tretích strán.

 

 • Integrita kľúčových hardvérových a softvérových komponentov kontrolovaná na diaľku pomocou TPM
 • Integrácia s riadením prístupu VPN
 • API pre integráciu do služieb tretích strán

 

Bezdrôtová aktualizácia firmvéru

 

Plná kontrola nad tým, ktoré zariadenia sú aktualizované, kedy a akým firmwarom.

 

 • Automatický výber aktualizácií
 • Je možné priradiť aktualizácie pre zariadenie alebo skupinu
 • Voliteľne chránené VPN

 

Log Server

 

 • Analýza vizuálnych protokolov pre efektívnu reakciu na incidenty a dokonca proaktívne vyhýbanie sa incidentom
 • Zber a analýza dát protokolu tak, aby mal správca vždy aktuálny prehľad o tom, čo sa deje na strane zariadenia a infraštruktúry

 

ZABEZPEČENÉ ZASIELANIE SPRÁV

 

Bezpečný a škálovateľný systém push, ktorý možno ľahko implementovať do aplikácií. Známe API, podobné bežným systémom cloudových správ.

 

 • Nízke nároky na energiu
 • Nízka latencia
 • Malá šírka pásma
 • TLS bezpečnosť, voliteľne VPN

 

PODPOROVANÉ SERVEROVÉ PLATFORMY

 

 • SMR330 SafeMove zariadenie
 • Vmware ™ virtuálne zariadenia

 

MOBILNÉ VPN FUNKCIE

 

 • IPsec, IKEv2
 • Integrovaná firewall a IPsec
 • Aplikácia je vždy zapnutá a nemožno ju obísť
 • Vyžaduje vzdialené overenie pre prístup VPN
 • Rozsiahle testovaná a externe auditovaná kódová základňa

 

MOBILNÉ VPN CRYPTO

 

 • CNSA/NSA suite B kompatibilný
 • SHA2-512
 • AES-256, SERPENT
 • ECDH skupiny 19,20, 21 (NIST) a 27,28,29 a 30 pre IKEv2 (Brainpool)
 • ECDSA certifikáty
 • RSA kľúče do 16k