Majte svoje citlivé dáta stále v bezpečí so sebou. So šifrovanými diskami DIGITTRADE bude prístup k vašim dátam zabezpečený.

Šifrovanie pracovného počítača a jeho úložisko je v dnešnej dobe takmer štandard ochrany dát a informácií. Ako ale zabezpečiť citlivé dáta, ktoré potrebujete fyzicky preniesť niekam inam?

Šifrované disky DIGITTRADE fungujú ako bežné externé dátové úložiská s rozhraním USB, ktorých užívanie nie je podmienené inštaláciou akéhokoľvek dodatočného softvéru. Úplnou top pozíciu v šifrovaní dát zaberá algoritmus AES 256, ktorým sú disky vybavené. Vďaka sofistikovanosti algoritmu a ich odolnosti sú považované za nedotknuteľné.

Zaistené dvojfázovou (dvojfaktorovou) autentizáciou disky DIGITTRADE kombinujú PIN kód a SMART kartu alebo RFID kľúč. V prípade, že zabudnete PIN kód, môžete ho obnoviť pomocou druhej SMART karty. Ak ale stratíte používateľskú kartu alebo disk samotný, dáta sú samozrejme v týchto prípadoch neobnoviteľné.